Ves al contingut.
Seccions

AssegurancesLaporta & Arbós té una gran experiència en l’assessorament vinculat amb el dret de les assegurances, inclosa l’atenció de carteres de judicis, i l’assessorament a companyies multinacionals respecte del règim legal a Espanya. Els serveis professionals brindats en aquesta branca inclouen, entre d’altres:

  • Assessorament a productors d’assegurances
  • Redacció i interpretació de pòlisses d’assegurances
  • Assegurances de vida, de salut, de responsabilitat civil, d’incendi, de responsabilitat per producte, de mala praxis professional, de directors i gerents, d’errors i omissions i integrals bancaris, de riscos laborals
  • Solució de controvèrsies en assumptes d’assegurances i reassegurances, judicialment o mitjançant mètodes alternatius

El departament d’assegurances també està especialitzat en pòlisses de crèdit i caució, a través de la Compañía Española de Seguros de Crédito y Caución, S.A.
Així mateix, com servei addicional, Laporta & Arbós, a través de la corredora d’assegurances Assegubarna, ofereix assessorament i servei per a tots tipus d’assegurances particulars, vida risc, vida estalvi, plans de pensions, fons d’inversió, salut, subsidi per baixa laboral, comerç, empreses, PYMES, responsabilitat civil, accidents individuals, accidentes col•lectius i automòbils, entre d’altres.
Tot això en col·laboració amb les companyies més solvents i mereixedores de la nostra confiança, oferint les prestacions que més s’ajustin a les necessitats dels nostres clientes, amb l’objectiu d’obtenir la seva màxima satisfacció.

Laporta & Arbós