Ves al contingut.
Seccions

UrbanísticGràcies als professionals especialistes de l’àrea del Dret Urbanístic que integren el Bufet, amb una vasta experiència tant en el sector privat com públic, Laporta & Arbós pot oferir un servei d’assessorament altament capacitat tant en relació al planejament (assessorament, redacció, impugnació i tramitació de plans urbanístics municipals, plans parcials, plans de millora urbana, plans especials...) com a la gestió urbanística (Juntes de Compensació, Entitats de Conservació, reparcel•lacions, expropiacions, convenis urbanístics...), així com en els àmbits de la disciplina urbanística, llicències urbanístiques i implantacions industrials i comercials

Laporta & Arbós